Follow by Email

събота, 20 ноември 2010 г.

семинари и обучения


На 28.11.2010г. от 11ч. в кв."Красно село",ул."Пирински проход"7-29 ще се проведе семинар и обучение на тема "Работа с травми".
Травмата е резултат от събитие,което е преживяно от нас като "прекалено силно","прекалено бързо" или претоварващо ни по някакъв друг начин.То въздейства върху нервната ни система и често се проявява чрез телесни симптоми.Лекуването изисква емоционалния и физиологичен заряд,който е произведен като отговор на травматичното събитие,бавно и постепенно да бъде интегриран в системата тяло-ум,така че да стане част от нормалния поток на живота.